Anhöriga

Hattstugan har en mycket nära kontakt med de anhöriga - både under och efter den äldres vistelse här.

Det är mycket vunnet med att ta emot den som ska flytta till Hattstugan både genom hembesök och inskolning genom några besök hos oss innan dagen för själva inflyttningen ska ske. Allt sker i lugn och ro - vi kan börja lära oss något om personens tidigare tillvaro och hemmet kan få stöd vid övergången till gruppboendet.

Tidigare relationer inom familjen respekteras och det är viktigt för oss att inte driva på för hårt i processen att skapa nya kontakter. Vi har även lärt oss att fånga upp de olika behov som finns i en familj som lever med demenssjukdom - förbättrad kunskap och sjukdomens yttringar, bearbetning av det som skett, hjälp med ångest och oro m.m. Det gäller även att minnas att det kan finnas fler än familjens "talesmän" som behöver vårt stöd. De anhöriga erbjuds också utbildning och handledning.

Det är svårt att ta över från en anhörig. Vi försöker därför genom samtal, ibland i anhöriggrupper, hitta vad som passar bäst för den enskilde.

Hattstugan har också en väl utvecklad policy beträffande vård och anhörigstöd vid livets slut och tiden därefter. Vår kontakt med hemmet varar därför så länge som det finns önskemål om det.

Vi har gjort en studie kring inflyttningsrutiner och anhörigas tankar och behov vid inflyttandet och tiden därefter.