Hattstugans arbetsmetoder

Hattstugan tillämpar flera metoder som underlättar kommunikationen mellan personen med demenssjukdom och omvärlden. Under åren har vi arbetat intensivt med att lära och utvecklas i arbetet med att kommunicera trots svåra funktionella störningar hos de boende. Genom våra arbetsmetoder och en väl dokumenterad samt målmedveten omvårdnad kan varje individ ges sin personligt anpassade vård av all personal. Detta koncept kräver stor mognad hos våra medarbetare och höjer livskvaliteten för alla.

Musik och dans är ett fantastiskt hjälpmedel. När vi finner rätt musik når den långt in i medvetandet. Den har en rogivande inverkan och hjälper personen att få kontakt med viktiga händelser i det förgångna. Musiken hjälper till att få många olika funktioner att fungera bättre.

Taktil stimulering, individuellt utprovad, är en annan metodisk gåva som stärker personers kroppsuppfattning. Behandlingen är rogivande, smärtlindrande och stimulerar mag- och tarmfunktioner så att vi ofta slipper ge laxermedel. Taktil massage är lika härlig att ge som att få och all vår personal är utbildad på metoden.

Qigong-inspirerad gymnastik och rörelse utgör också en viktig faktor för att bibehålla rörelseförmåga. Metoden bidrar till att fler kan gå och äta själva, även om det tar längre tid, men det gynnar alla om de boende får hjälp bibehålla funktioner så långt det är möjligt.

Validationsmetoden enligt Naomi Feil har vi fått kunskap om genom ett samarbete med Villa Cederschiöld, Ersta diakoni i Stockholm. Metoden fungerar mycket bra för personer med oro och ångest kopplat till tidigare händelser, trauman, längtan efter mor och far samt hemlängtan. Validationsmetoden kräver en längre utbildning med olika prov och praktiskt arbete. Vi har även en medarbetare med steg 2 utbildning inom validationsmetoden.

Reminiscensmetoden har vi också lärt från Ersta. Genom samtal kring gamla föremål återknyts kontakten med tidigare minnen. Dessa kan gälla arbetsliv, skola, högtider m.m. och väcks genom en gammal kär sång, kläder, bilder eller något föremål. Av det skälet har vi samlat på oss rikligt av sådant material som ständigt finns till hands på Hattstugan. Ibland berättar personer med stora kommunikationssvårigheter de mest fantastiska historier med hjälp av denna metod, som fungerar bra både i grupp och enskilt.

Bolltäcke Vi har stor erfarenhet av Bolltäckets verkan vid olika slags orostillstånd. Djur i vården har vi också lång erfarenhet av då det alltid funnits katt på boendet och hund som är med dagtid.