Internationellt

Hattstugan blev våren 2001 kontaktad av ett av Japans förnämsta vårdföretag inom demensomsorg - Kinoko Espoir i Yokohama.

Grundaren till detta företag hade rest i Sverige under många år för att fånga upp goda exempel till sin egen verksamhet då han fick höra talas om vår omvårdnadsfilosofi och höga kvalitet.

Under två dagar i maj samma år kom en delegation på 16 representanter för olika vårdgivare i Japan på besök. Studiebesöket ledde till att vi varit på olika ställen i Japan och föreläst om Hattstugans verksamhet samt att några av våra medarbetare tjänstgjort där i 3 månader som inspiratörer, handledare och utbildare. En hel del av vårt material har översatts till Japanska.

Vi har under åren tagit emot ca 25 praktikanter från olika vårdgivare i Japan. Detta har givit oss god inblick i och förståelse för hur demensvård bedrivs i ett annat land. Vi har funnit många olikheter men också likheter och analyserat vad vi har att lära respektive lära ut. En slutsats är att vi i Sverige ligger långt framme vad gäller personalutbildning samt att se personen bakom sjukdomen och hur viktig kännedomen om vars och ens levnadshistoria är, för att vi ska kunna ge individuell omvårdnad.