Kvalitetsarbete

Hattstugan arbetar på ständiga förbättringar och har provat flera olika kvalitetsverktyg under åren.

Det gäller att få verksamheten dokumenterad på ett bra sätt som grund för genomförandet av den individuella omvårdnadsfilosofi vi står för. Dokumentationen ger också medarbetarna insyn i och inflytande på sitt arbete. Materialet tas fram, provas och godkänns gemensamt.

Personalen arbetar med ständiga förbättringar i olika grupper där både dag- och nattpersonal ingår. Resultatet analyseras gemensamt. Alla är lika viktiga på arbetsplatsen, vilket tydligt kommer till uttryck då alla på detta sätt är med och utformar och utvecklar arbetet. Vår erfarenhet är att detta motverkar tristess och arbetsskador - några sjukskrivningar existerar knappast på Hattstugan.

Medarbetarna är unika, duktiga personer som hela tiden behöver få utvecklas inom sitt yrke. Med Hattstugans modell har vi lyckats väl med, att ta vara på personalens stora kunskap och kreativitet. Vi satsar mycket på kompetensutveckling för alla medarbetare både individuella satsningar men också gemensamt för hela gruppen.