Medarbetare

Medarbetarna är den absolut bästa medicinen i demensvården.

Hattstugan har den bästa medarbetarstab man kan tänka sig. Ännu efter drygt tjugo år håller den fanan med "respekt, kvalitet och rätt förhållningssätt" högt. Visst behövs också olika piller, men det gäller att inte ha en övertro på medikamenter och god kunskap om biverkningar och verkningsgrad.

Våra medarbetare fungerar som de boendes personliga "coacher" och har ambitionen att förena hög vårdteknisk kvalitet med lust, glädje och upptåg. Detta stora engagemang skapar lust till arbete.

På Hattstugan arbetar för närvarande tolv kvinnor med varierande bakgrund. Vi har haft mycket duktiga unga killar som praktikanter och semestervikarier, och hoppas att snart kunna räkna minst en man till personalstyrkan.

Vid rekrytering ser vi mest till den sökandes förmåga att lyssna, ta egna initiativ och samarbeta. En grundutbildning inom vården är bra, men inte avgörande, vi backar upp med den utbildning som behövs för olika arbetsuppgifter.

En god utbildning är givetvis viktig, om man ska kunna utföra vårt arbete på ett tryggt och bra sätt. Medarbetarna har därför stor frihet att utbilda sig inom intresseområden som gagnar verksamheten.

Ju fler olika kunskaper det finns inom vår organisation, desto bredare bas står vi på. Den som har en unik kompetens får till uppgift att instruera och stödja alla övriga inom detta område.

Läs gärna mer om detta på sidorna om kompetensutveckling och arbetsmetoder.