Medarbetarnas utveckling

De viktiga grunderna för Hattstugans medarbetarutveckling är:

 • att skapa lust till arbete
 • att det finns tydliga mål både för verksamheten i stort och den individuella omvårdnaden
 • att ge medarbetaren en god arbetsbeskrivning
 • att ge arbetet status
 • att medarbetaren ska känna sig behövd och delaktig i beslut
 • att ge arbetet tillräckligt med tid
 • att vi "biståndsarbetare" ska få arbeta "med händerna på ryggen" ibland att hjälpa medarbetarna
 • att uppskatta varandras likheter och olikheter
 • att ständigt ha kvalitetsarbetet i fokus, men låta humorn vara en viktig ingrediens i vården
 • att ge / skapa personliga kompetensutvecklingsplaner utifrån den anställdes egna behov, intressen, kunskap och läggning
 • att ha en ständig metodutveckling som underlättar arbetet i kontakten med de boende och de anhöriga
 • att vikarier ges en noggrann introduktion och är lika viktiga som ordinarie personal
 • att ha en närvarande arbetsledning, som deltar i det dagliga omvårdnadsarbetet