Hattstugan fick pris för...

Hattstugan fick pris för 2018 års friskaste arbetsplats och 2:a plats i Sverige.

2018 Arbetade vi bla med Mariehamns, Åland, hela äldreomsorg under 10 månader.
2019 Var det många förfrågningar på Utbildningsinsatser och föreläsningar från ett 40tal kommuner i landet samt Finland.
Hattstugan firade 25 år med stort kalas.
2020 Fortsätter med många uppdrag av utvecklingsarbete och föreläsningar, bla en kommun under 20v.
studiebesöken fortsätter i strid ström.
Hattstugan är också involverad i olika digitala projekt som riktar sig mot äldre/demensomsorg