Välkommen till Hattstugan

Hattstugan är ett privat gruppboende för personer med demenssjukdomar. I september 1994 startade verksamheten som ett alternativ till den offentliga. Vi arbetar dock på uppdrag av Region Gotland, som förfogar över samtliga våra tio platser. Kommunens Boråd placerar personer med en utredd demenssjukdom och biståndsbeslut hos oss.

Huset är formgivet av oss själva. Stor vikt har lagts på den inre och yttre miljön för att skapa ett hem och en trädgård med harmoni, gemenskap och aktiviteter av skilda slag. Att vara här känns stimulerande och rogivande för våra inneboende, deras anhöriga och oss som arbetar här.

Hattstugan har genom åren fått ta emot ett antal utmärkelser för god demensvård och personalvänlig arbetsplats. Våra medarbetare har lång erfarenhet av äldreomsorg och tillsammans har vi vidareutvecklat vår egen modell för demensvård. Den kunskapen delar vi gärna med oss av i kurser, seminarier och genom att ta emot praktikanter.

Vi på Hattstugan är mycket engagerade i demensvårdens och äldreomsorgens framtid och kämpar för att de demenssjukas och äldres behov tillgodoses och för deras rätt till personlig och flexibel vård. Vi strider också för de anhörigas rättigheter i olika sammanhang.

Nyheter

Hattstugan fick pris för 2018 års friskaste arbetsplats och 2:a plats i Sverige. 2018 Arbetade…

Läs mer