2015

2015 så Anlitades vi för utbildnings / föreläsningsuppdrag ett 70 tal dagar runt om i landet, i många kommuner. Vi medverkade också på Almedalsveckan vilket blivit tradition för oss.vi har varit anlitade att hålla i 2 dagars chef-ledardagar både under hösten 2015 och vårvintern 2016, vilket blev mycket uppskattade utbildningar. Jane har också besökt ett anta Demensföreningar runt om i landet under 2015.
Jane blev h -15 invald i Demensförbundets styrelse och jag ser mycket fram emot att få sätta mej in i detta och kunna bidraga på olika sätt med min erfarenhet. En väl sammansatt styrelse med mkt erfarenhet och vilja till förbättringar.
Vi har många studiebesök på Hattstugan och det kommer också besökare från grannländerna. vi har praktikanter här inte bara från sverige utan också från grannländerna.