2016

2016 Fortsatt mycket bokningar vad gäller föreläsningar och utbildningar, samt studiebesök här. Vi har stor bredd på utbildningsinnehåll och skräddarsyr efter kundens förfrågan och behov. Det blir mycket praktisk erfarenhet kopplat till lagstiftningar och vetenskap. men många handfasta tips och exempel hur vi kan förbättra de äldres möjligheter till ett värdigt levande liv livet ut. mycket som inte kostar pengar utan att tänka i nya banor och planera den tid vi har så minskar oro och stress för alla parter.
Vi kommer som många andra år att ställa ut och finnas med på Demensdagarna och Äldreomsorgsdagarna.
Vi är så glad att få träff så många fantastiska medarbetare runt om i landet på olika sätt som verkligen gör skillnad för och med de äldre.