Vi utbildar

Hattstugan delar gärna med sig av kunskap och erfarenheter

Det kan ske på många sätt, men vanligast är olika former av föreläsningar, utvecklingsdagar och studiebesök.

Utvecklingsdagar

En gemensam värdegrund är basen för allt omsorgsarbete. Att utveckla den gemensamma värdegrunden, gruppsamarbete, är en inspirerande och stärkande process för en arbetsgrupp.

Utvecklingsdagarna innehåller korta föreläsningar med inspirerande exempel från verkligheten på Hattstugan i När. Vi har utvecklat ett program som syftar till att de deltagande grupperna ska söka efter sina egna exempel och prata ihop sig om en gemensam vision. Det handlar om att lyssna, föra en dialog och lära av varandra.

Efter de två dagarna har deltagarna fått många nya intryck att ta med sig hem samt en skräddarsydd handlingsplan för hur man ska fortsätta arbetet med den gemensamma framtiden/visionen. Utvecklingsdagarna genomförs i samarbete med Sven Sandström som har stor erfarenhet av att leda grupper i förbättringsarbete. För mer information om honom och hans företag, www.kebbe.se.

Föreläsningar

Vi delger åhörarna hur vi lyckats att få till "Ett levande värdigt liv livet ut" med mycket praktiska, konkreta tips kring: Hur får vi tiden att räcka? Hur organiserar vi vårt arbete så att delaktigheten och meningsfullheten blir naturlig, utifrån de metoder och tekniker vi har till hjälp?

Vi erbjuder också utbildningar i olika metoder och tekniker som främjar välbefinnande för alla inblandade parter, som t.ex. reminiscens, taktil stimulering/massage, rehabiliterande förhållningssätt, levnadsberättelser och genomförandeplaner. Hur får vi bästa fungerande teamarbete. Vi kan hjälpa er under längre tid med förbättring/utvecklingsarbete, vi har stor erfarenhet av längre uppdrag.

Innehållet i utbildningarna/föreläsningarna görs så anpassat som möjligt genom en dialog med beställaren under planeringstiden.

Studiebesök

Vi tar emot studiebesök på Hattstugan. Man kan välja mellan ett en- eller tvådagarsbesök. I dag kommer de flesta från det svenska fastlandet och Gotland men även från de övriga nordiska länderna samt Japan. Vi håller oftast utbildning i samband med studiebesöket.

Kontakta oss gärna för att få del av utvärderingar från genomförda besök.